Najczęściej zadawane pytania

Jeżeli nadal coś wydaje się niejasne, poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

1. Czy odpowiadamy na każde ogłoszenie?

Oczywiście. Często jest to indywidualna odpowiedź od bezpośredniego przełożonego, ale czasem jest to powiadomienie z systemu rekrutacyjnego o przejściu lub nie, do kolejnego etapu rekrutacji.

2. Jak wygląda test na Analityka IT?

Na początku kandydat otrzymuje test składający się z pytań teoretycznych (np. "Co to jest aplikacja desktopowa") oraz kilku zadań praktycznych (np. przedstaw propozycje rozwiązania problemu). Test ma sprawdzić poziom wiedzy kandydata, jego umiejętności i komunikatywność. Chcemy również dowiedzieć się, w jaki sposób pracuje aplikant.

Po wypełnieniu testu kandydat przedstawia wyniki testu. W trakcie prezentacji zadawane są dodatkowe pytania i prowadzona jest dyskusja techniczna z udziałem 2 osób posiadających duże doświadczenie z różnych obszarów projektowych.

3. Kto będzie na rozmowie kwalifikacyjnej?

Najczęściej są to 2-3 osoby: przyszły bezpośredni przełożony, najbardziej doświadczony na danym stanowisku pracownik oraz często Dyrektor IT. Skład może się różnić w zależności od stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.

4. Ile będzie trwało spotkanie?

Najczęściej spotkanie trwa od 1-2 godzin, łącznie z czasem niezbędnym na rozwiązanie testu i zadań praktycznych. Jeśli spotkanie dotyczy stanowiska, które wymaga wcześniejszego przygotowania projektu, jak np. Projektant UX lub Grafik komputerowy, czas ten w większości wykorzystany jest na rozszerzoną dyskusję na temat realizacji zadania. W przypadku programistów rozmowa trwa 1-1,5h i jest realizowana w trzech etapach: najpierw zapoznajemy się CV kandydata i zadajemy pytania o interesujące nas części, następnie kandydat wypełnia test, którego zadaniem jest określenie wiedzy aplikującego, po teście kandydat dostaje informację zwrotną i przedstawiamy kwestie formalne dotyczące pracy, a kończymy etapem naszych odpowiedzi na pytania kandydata.

5. Co w przypadku, gdy nie dotarła do mnie odpowiedź?

Staramy się odpowiadać w krótkim czasie po otrzymaniu aplikacji od kandydata. Zdarza się jednak, że prowadzone projekty wymagają większego zaangażowania menadżerów poszczególnych działów i czas ten może się wydłużyć do 2-3 tygodni. Czasem odpowiedzi wysyłane są dopiero po zakończeniu rekrutacji, która zwykle trwa około miesiąca. Nie zawsze odpowiadamy indywidualnym komunikatem, korzystamy z gotowych powiadomień z systemu Pracuj.pl. Zanim się z nami skontaktujesz w tej sprawie, sprawdź wcześniej swój folder SPAM.