Zarządzanie Projektem

Zarządzanie Projektem

Zespół odpowiedzialny za organizowanie pracy projektowej powstał niedawno, jednak osoby w nim pracujące mają duże doświadczenie nie tylko w prowadzeniu projektów, ale też doskonale znają zasady funkcjonowania naszej firmy.

Zarządzanie projektami wymaga biegłości w komunikacji z pozostałymi strukturami organizacyjnymi, umiejętności pozyskiwania informacji i ich analizowania, a także przetworzenia tych informacji w zadania.

Przede wszystkim jest to jednak praca z zespołami projektowymi i dbanie o właściwe relacje w tych zespołach. Doświadczenie zebrane w ostatnich latach pozwala nam właściwie dobierać sposób organizowania pracy w projektach.

Stanowiska pracy