UX

Projektowanie UX

Projektowanie UX zapewnia docelowemu użytkownikowi aplikacji komfort korzystania z niej, niezależnie od posiadanego urządzenia. Zadaniem projektanta jest stworzenie produktu łatwego i zrozumiałego w użyciu, testowanie go i rozwijanie na podstawie wniosków z badań. Bardzo ważnymi cechami projektantów są empatia, umiejętność logicznego myślenia i obiektywne spojrzenie na wykonane dotychczas projekty. Początkujący projektanci realizują mniejsze zadania pod okiem lidera zespołu. Nabywają niezbędnej wiedzy wewnętrznej, pozwalającej im w dłuższej perspektywie czasu podejmować samodzielne decyzje projektowe i własnoręcznie prowadzić badania z użytkownikami. Doświadczony projektant w swojej pracy wykracza ponad projektowanie i badania, prowadząc warsztaty wewnętrzne i analizuje nowe kierunki rozwoju naszych aplikacji.

Dostępne stanowiska pracy