Junior .NET Developer

Oferta pracy - Junior .NET Developer

Na stanowisku młodszego programisty rozpoczniesz swoją przygodę z tworzeniem profesjonalnych aplikacji. Na początku będą to zadania serwisowe lub małe zmiany rozwojowe w istniejących aplikacjach. Wszystko to, aby właściwie przygotować początkującego programistę na czekające go bardziej skomplikowane wyzwania.

Zobacz również:

Oferta pracy

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Chętnie spotkamy się z Tobą, jeśli:

 • sprawnie piszesz kod w C#
 • posiadasz praktyczną znajomość Visual Studio lub Eclipse
 • posiadasz podstawową znajomość SQL Server lub MySQL
 • cechuje Cię chęć do nauki i rozwijania własnych umiejętności
 • znasz język angielski w stopniu co najmniej umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej

Dodatkowymi atutami będą:

 • rozumienie procesów biznesowych, np. obiegu dokumentów
 • umiejętność pisania w Javie
 • znajomość systemów klasy ERP
 • znajomość ASP.NET Web Forms, ASP.NET MVC, ASP.NET MVC Core
 • znajomość HTML, CSS, JavaScript, jQuery
 • doświadczenie w pracy z systemem kontroli wersji

Czym będziesz się zajmować:

 • bieżącym utrzymaniem systemu i realizacją zadań serwisowych
 • tworzeniem i modyfikacją aplikacji webowych
 • wsparciem innych programistów w realizacji zadań
 • realizacją własnych rozwiązań pod okiem innych programistów
 • realizacją projektów wg. Agile/Scrum

Dlaczego warto do nas dołączyć:

 • branżowe platformy e-learningowe
 • budżet rozwojowy
 • przestrzeń do eksperymentowania
 • szkolenia wewnątrzfirmowe
 • szkolenia zewnętrzne
 • wsparcie merytoryczne od liderów technologicznych
 • wymiana wiedzy technicznej w firmie
 • praca w dynamicznie rozwijających się zespołach
 • darmowy bufet – napoje i pyszna kawa z ekspresu ciśnieniowego
 • bezpłatna firmowa siłownia i zajęcia fitness
 • nowoczesna infrastruktura biurowa (szatnie, prysznice, kantyna)
 • świąteczne prezenty w postaci premii, zniżek na usługi kulturalne, a dwa razy w roku wymiana opon dla pracowników na terenie firmy
 • spotkania integracyjne
 • poszanowanie czasu prywatnego i potrzeb rodzinnych
 • łatwy początek – dobrze przygotowany plan wdrożenia w nowe obowiązki
 • jasno określona ścieżka rozwoju i kariery
 • po okresie próbnym umowa o pracę w prężnie rozwijającej się polskiej firmie
 • udział w projektach wyznaczających nowe trendy e-commerce
 • wspaniała atmosfera w wyjątkowym zespole, na którym możesz polegać

Możesz również wyrazić zgodę na uwzględnienie Twojego CV w kolejnych naszych rekrutacjach. W tym celu dopisz w swoim CV następującą informację:

"Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym na cele przyszłych rekrutacji."

Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest bezpłatne.

Bartosz Malczewski Bartosz Malczewski
Team Manager IT
w Oponeo od 2018 r.

Naszą codziennością jest praca z aplikacjami klasy Enterprise bez których funkcjonowanie dzisiejszego e-biznesu jest niemożliwe. Pracując u nas będziesz rozwijał obecne systemy w zakresie integracji, automatyzacji procesów z zakresu logistyki, księgowości czy wsparcia obsługi klienta.

Informacja Administratora danych:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest OPONEO.pl S.A., ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz, NIP: 9532457650, REGON: 093149847, tel: 52 341 88 00 (dalej: Administrator).
 2. Pani/Pana dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody również dla celów przyszłych rekrutacji.
 3. Udostępnione przez Pana/Panią dane będą przetwarzane na podstawie:
  1. art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) tj. obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  2. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w powyższym zakresie, jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania, a brak wyrażenia zgody nie może powodować wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
 5. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe.
 6. Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane są przez OPONEO.PL S.A. w obrębie systemów należących do operatora serwisu pracuj.pl (Grupa Pracuj sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000584545) lub też poza owymi systemami - przez czas trwania rekrutacji, w związku z którą zostały udostępnione. Po tym okresie dane są usuwane, chyba że OPONEO.PL S.A. dysponuje inną podstawą dla ich dalszego przetwarzania (np. w związku z zatrudnieniem kandydata). Niezależnie od tego, OPONEO.PL S.A. zachowa dostęp do danych udostępnionych przez kandydata w ramach systemów należących do operatora serwisu pracuj.pl przez okres w którym operator utrzymuje aktywność panelu powiązanego z daną rekrutacją - ale nie dłużej niż przez łącznie 3 miesiące albo do dnia w którym kandydat cofnie zgodę na udostępnienie swych danych OPONEO.PL S.A. w ramach serwisu pracuj.pl (na warunkach określonych w umowie pomiędzy kandydatem a operatorem). W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia ich uzyskania przez Administratora.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i ich przenoszenia. Ponadto, posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, gdy odbywa się ono na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Informujemy, że Pana/Pani dane nie będą przez nas przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Państwa dane, w ramach prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań na adres e-mail: iod@oponeo.pl
 9. W przypadku gdy, uzna Pani/Pan, iż dane osobowe przetwarzamy z naruszeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV poniższym formularzem. Pamiętaj, aby w CV znalazły się również niezbędne dane kontaktowe - adres e-mail oraz telefon.